Exploitatie van afvalwaterzuiveringsinstallaties met betrekking tot het coronavirus

Het coronavirus COVID-19 is overdraagbaar van persoon tot persoon. De zogenaamde "druppelinfectie" kan bij inademing via de slijmvliezen optreden. Overdracht van de druppels is ook mogelijk, bijvoorbeeld via de handen. Volgens het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) is er wereldwijd geen ander transmissietraject aangetoond. Het coronavirus COVID-19 kan worden gedetecteerd in ontlastingsmonsters en werd gevonden in het afvalwater van twee Chinese ziekenhuizen. Vanwege het - nog steeds - kleine aantal COVID-19 gevallen in Duitsland heeft het Bundesinstitut für Arbeitsschutz und Gesundheit (BAuA) een overdracht van het coronavirus COVID-19 via het afvalwater als onwaarschijnlijk geclassificeerd (vanaf 18.03.2020).

Zelfs industrieel afvalwater dat geen sanitair afvalwater bevat, vormt geen verhoogd risico op overdracht van het coronavirus COVID-19.

Wij van EnviroChemie adviseren het bedienend personeel op dit moment dringend de aanbevelingen in acht te nemen (vooral afstand houden van andere personen, geen handen schudden, hoestetiketten (in de elleboog)) en de algemene veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Daarnaast worden operators en bedienend personeel dringend verzocht om zich dagelijks op de hoogte te houden van nieuwe bevindingen over het risico van infectie en overdrachtswegen. De huidige stand van de kennis over het nieuwe coronavirus laat geen definitieve uitspraken toe.

Voorbeelden van organisatorische maatregelen ter bescherming tegen infecties voor COVID-19 voor waterzuiveringsinstallaties

Evaluatie van de inzet van personeel om de werking van de afvalwatervoorzieningen in stand te houden:

 • Bepaling van de uit te voeren werkzaamheden om de werking van de waterzuiveringsinstallatie te waarborgen
  • Scheiding van het bedienend personeel door middel van temporele/ruimtelijke scheiding om wederzijdse besmetting te voorkomen
  • Zorgen voor vermindering van personeel ter plaatse
  • Aanpassing en uitstel van werk- en pauzetijden om het contact van het bedienend personeel te minimaliseren
  • Vermindering van werkzaamheden met mogelijk contact met aërosolen of sproeiwater, terwijl de werking van het afvalwatersysteem wordt gewaarborgd.
  • Controleer de voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Het opstellen van gedragsregels (bijv. afstand houden, geen handcontact, hoestetiketten (in de elleboog) , etc.)
  • Basisinstructie en -voorlichting van de werknemers over de technische regel voor biologische agentia (TRBA) 220 "Veiligheid en gezondheid bij werkzaamheden met biologische agentia in waterzuiveringsinstallaties

Voorbeelden van hygiënische en persoonlijke beschermingsmaatregelen tegen infecties voor COVID-19 op afvalwatersystemen

 Zorgvuldige reiniging en desinfectie met ontsmettingsmiddel op alcoholbasis van gereedschap en apparatuur en werkoppervlakken

 • Dagelijkse reiniging van oppervlakken in werk- en recreatieruimtes, voertuigcabines enz.
 • Dagelijks legen van watertanks voor hygiënische handreiniging
 • Ventilatie van gesloten ruimtes
 • Informatie over de noodzaak om handen te desinfecteren en/of te wassen
  • Hygiëneaanbevelingen BZgA (PDF-bestand)
  • volgens activiteiten met afvalwater en slib
  • voor het eten, drinken en roken
  • van contact met ogen, neus of mond
  • voor het gebruik van het toilet
  • Huidbeschermingsplan, bijvoorbeeld:
   • Huidbescherming bij het dragen van vloeistofdichte handschoenen
    • alvorens de handschoenen aan te trekken bij het werken in natte omstandigheden
    • met huidbeschermingscrème
    • Huidreiniging
     • na het werken met gevaarlijke stoffen (zelfs als er handschoenen werden gedragen)
     • met vloeibare zeep; gebruik wegwerpdoeken
     • Handdesinfectie
      • na afloop van de werkzaamheden, na contact met oppervlakken (bijv. deurkrukken) en altijd voor het verlaten van het laboratorium en de bovengenoemde actuele hygiëneaanbevelingen
      • met desinfecterend middel
      • Huidverzorging
       • na handdesinfectie en -reiniging
       • met handverzorgingscrème