Glossarium

Ketelvoedingswater
Efficiënte, standaard en individuele oplossingen voor de behandeling van ketelvoedingswater voor de vlekkeloze werking van stoomgeneratoren.

Compacte installaties voor afvalwaterbehandeling
Onze compacte afvalwaterbehandelingsinstallaties zuiveren industrieel afvalwater en afvalwater van wasplaatsen en kunnen eenvoudig in productie-installaties worden geïntegreerd.

Decentrale afvalwaterbehandeling
Decentrale water- en afvalwaterbehandeling van deelstromen is een van de belangrijkste thema’s die wij onderzoeken en verder ontwikkelen.

Installatie voor emulsiesplitsing
Hoogefficiënte afvalwaterbehandeling met de compacte emulsiesplitsingsinstallaties EnviroChemie Lugan® en Split-O-Mat® voor afvalwater dat emulsies bevat.

Energie uit afvalwater
EnviroChemie is een leidende installatiebouwer voor duurzame oplossingen voor de energie- en hulpbronefficiënte behandeling van industrieel water en afvalwater.

Industrieel afvalwater
EnviroChemie is wereldwijd een partner van bedrijven die de bedrijfskosten voor de behandeling van industrieel afvalwater willen minimaliseren door middel van energie-efficiënte en duurzame oplossingen.

Industrieel water
EnviroChemie ontwikkelt al meer dan 35 jaar installaties voor de behandeling van vers en industrieel water.

Microfiltratie
Microfiltratie is een fysisch membraanscheidingsproces. Onze membraaninstallaties voor de behandeling van industrieel proceswater en afvalwater bewijzen al vele jaren hun waarde.

Olieafscheiders
Naast olieafscheiders biedt EnviroChemie ook efficiënte en individuele installatiecomponenten voor de geavanceerde behandeling van oliehoudend afvalwater.

Fysisch-chemische afvalwaterbehandeling
EnviroChemie staat voor ultramoderne oplossingen in de fysisch-chemische afvalwaterbehandeling, die wereldwijd wordt toegepast in industriële bedrijven uit diverse branches.

Proceswater
EnviroChemie is een wereldwijde leverancier van installaties voor de behandeling van industrieel proceswater, de energie-efficiënte recycling van water en de behandeling van afvalwater.

Procesafvalwater
EnviroChemie biedt beproefde en geteste processen voor de behandeling van procesafvalwater, met diverse doeleinden: de voorbehandeling van afvalwater, de recycling van water, het hergebruik van water en de terugwinning van hulpbronnen.

Proceswaterpreparatie
Proceswaterpreparatie kan verschillende doelen hebben: de voorbehandeling van afvalwater, de recycling van water, het hergebruik van water en de terugwinning van hulpbronnen.

Proceswaterbehandeling
EnviroChemie is een leidende Europese installatiebouwer voor de industriële proceswaterbehandeling, afvalwaterbehandeling en energiewinning uit industrieel afvalwater.

Ultrafiltratie
Ultrafiltratie wordt in veel verschillende toepassingen en industriële sectoren gebruikt voor de zuivering van afvalwater en water.

Installatie voor afvalwaterbehandeling
EnviroChemie is in Europa de leidende installatiebouwer voor efficiënte en duurzame water- en afvalwaterbehandelingsinstallaties in de industrie. Onze afvalwaterbehandelingsinstallaties voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van efficiency, functionaliteit en milieuvriendelijkheid.

Afvalwater in de industrie
EnviroChemie is een expert in compacte systemen voor de zuivering van afvalwater in de industrie.

Waterrecycling
Industriële bedrijven kunnen energiekosten en hulpbronnen besparen door de duurzame watertechnologie van EnviroChemie, waarbij gebruik wordt gemaakt van (afval)waterrecycling.

Terugwinning van warmte uit afvalwater
Het genereren van energie uit afvalwater door middel van warmteterugwinning is een centraal thema bij EnviroChemie.

Waterzuivering
Wij zetten nieuwe maatstaven op het gebied van energie-efficiënte en duurzame waterzuivering en afvalwaterbehandeling in de industrie.

Waterterugwinning
Bedrijven kunnen hun energiekosten verlagen met innovatieve membraantechnologie voor waterrecycling in industriële processen. EnviroChemie biedt u de passende oplossingen.

Waterbehandeling
Waterbehandeling met behulp van duurzame en energie-efficiënte maatregelen voor nagenoeg alle industriële sectoren is een van onze kerncompetenties.