Projecten

Water is leven

Als specialist voor de behandeling van industrieel proceswater en afvalwater ligt de natuurlijke hulpbron water ons na aan het hart. De installaties van EnviroChemie behandelen het water zodanig, dat het in circulatie gebracht of hergebruikt kan worden. Afvalwater zuiveren wij in die mate, dat het veilig in de riolering of direct in een rivier kan worden geloosd.

Ernst Bromeis, de Zwitserse waterambassadeur, is onze partner als het om zuiver water gaat. Hij kan het fascinerende van water en het belang ervan als bron van leven bijzonder goed overbrengen en aanschouwelijk maken.

Samen zijn wij betrokken bij projecten voor de bescherming van, en duurzame omgang met water als een van de belangrijkste grondstoffen voor mens en industrie.

Waterambassadeur Ernst Bromeis: www.dasblauewunder.ch

Kinderen zijn de toekomst

FAMUSF – Fanfara Música Sem Fronteiras, een sociaal project in Brazilië – wordt al tien jaar door EnviroChemie gesteund

Gottlieb Hupfer, CEO van EnviroChemie, bezoekt het project ieder jaar ter plaatse. Hij vertelt over zijn bezoek in 2013:

Het sociale project Centro de Pomesao in Santa Fé in de Braziliaanse deelstaat Paraná bestaat al 25 jaar. Sinds tien jaar wordt het gesteund door EnviroChemie. Het kinderhuis, bejaardentehuis, de bijlesschool en het muziekproject zijn de ondersteunde deelprojecten, die bijzonder goed werken dankzij de onvermoeibare inzet van Cleibson Moreira da Silva, de directeur van onze Braziliaanse vertegenwoordiging Tratamentos Especializados Ltda. Tijdens mijn bezoek van midden oktober 2013 heb ik mij ter plekke over het project geïnformeerd.

In het kinderhuis, dat de naam van de Duitse oprichter en sponsor Erna Willi draagt, worden momenteel 20 ondervoede kinderen opgevangen. Met de erfenis van de sponsor werd het huis onlangs gerenoveerd en uitgebreid met een multifunctionele ruimte. Samen met mijn vrouw en Kirsten Recklies, een medewerkster van EnviroChemie, werd ik zeer hartelijk ontvangen door de verzorgsters en kinderen. Het kinderhuis maakt een uitstekende indruk. Omdat mijn bezoek tijdens het weekend plaatsvond, waren er in de school voor straatkinderen uiteraard geen lessen, maar de kinderen gaven ons een prachtige voorstelling met muziek, dans en zang. In de opvangschool zijn in totaal 110 kinderen ingeschreven. En er is een lange wachtlijst van kandidaten. De kinderen worden hier opgevangen na het halvedagonderwijs dat door de overheid wordt georganiseerd. Op deze manier worden de tekortkomingen van het basisonderwijs gecompenseerd, wordt het sociale gedrag verbeterd en leren de kinderen muziek en handvaardigheden. Het resultaat is indrukwekkend. De 14- tot 17-jarige afgestudeerden vinden bijna allemaal werk in de omliggende bedrijven, winkels en organisaties. 70 kinderen konden al door de school aan een baan worden geholpen. De leerlingen hebben een aanzienlijk hogere kans op vervolgonderwijs of een baan dan kinderen alleen het halvedagonderwijs van de overheid volgen. In ieder geval kunnen ze allemaal goed lezen en schrijven en werd hen de juiste vaardigheden aangeleerd die noodzakelijk zijn voor een verdere opleiding. Kirsten Recklies hield interviews met de directrices van de verschillende instellingen, om een beeld te krijgen van hun taken.

Link naar: » Interviews Brazilië

Meer informatie: EnviroChemie Sozialprojekt FAMUSF.pdf