Hier finden Sie den direkten Kontakt zu unserem Service-Desk.
Nederlands (NL)

Installaties

Hier vindt u een overzicht van al onze technologieën

Industriële water- en afvalwaterbehandeling

Wij bieden u individuele oplossingen voor de waterbehandeling, waterrecycling, recycling van hulpbronnen en afvalwaterbehandeling. Hiervoor gebruiken wij door ons ontwikkelde technologieën voor fysisch-chemische, biologische of membraantechnische waterbehandeling. Wij hechten met name veel belang aan oplossingen die energie-efficiënt zijn en hulpbronnen besparen bij de betrouwbare levering van de vereiste waterkwaliteiten.

See our digital brochure: www.envirochemie-watertreatment.com/en

Modulaire installaties

Modulaire installaties

EnviModul – geavanceerde installatietechniek in een flexibel modulair systeem

Fysisch-chemisch proces

Fysisch-chemisch proces

Envochem® en Split-O-MAT® installaties voor fysisch-chemische afvalwaterbehandeling en circulatie

Biologische processen

Biologische processen

Biomar® anaerobe en aerobe processen voor afvalwaterbehandeling en biogasproductie

Flotatie-installaties

Flotatie-installaties

Flomar® en Lugan® DAF-installaties (dissolved air flotation) en E-Flo-Dr. Baer elektroflotatie

Ionenwisselaars

Ionenwisselaars

Installaties voor ontharding, ontzouting en verdere waterbehandeling

Membraaninstallaties

Membraaninstallaties

Envopur® membraanprocessen voor waterbehandeling, waterrecycling en afvalwaterbehandeling

Sterilisatie/<br />ontsmetting

Sterilisatie/
ontsmetting

Envidetox-behandeling van besmettelijk en radioactief afvalwater uit de industrie en onderzoeksinstellingen