09/10/2017

EnviroChemie levert installatie voor de uitbreiding voor de percolaatwaterzuivering voor de vuilstortplaats “Vereinigte Ville” bij Keulen.

De eigenaar van de vuilstortplaats “Vereinte Ville”, de AVG in Keulen heeft EnviroChemie de opdracht gegeven om de zuiveringsinstallatie van het percolaatwater van de deponie uit te breiden.

EnviroChemie zal de bestaande zuiveringsinstallatie uitbreiden met een Biomar biologische installatie en, voor de afscheiding van het slib, een Envopur ultrafiltratie stap. Tot de leveringsomvang behoort tevens de slibbehandeling en een Envochem aktief-kool adsorptie installatie. De nieuwe installatie kan 136.000 m3 percolaatwater per jaar zuiveren waarbij de door de overheid gestelde lozingsnormen worden behaald. Speciale aandacht wordt gericht op het behalen van de strenge totaal-stikstof grenswaarden.

De inbedrijfstelling van de uitbreidingsstap wordt voorzien op augustus 2018.

Op de stortplaats in Erfstadt-Liblar, welke sinds 1970 in bedrijf is, werden voorheen de afvalstoffen van de stad Keulen gestort. Sinds 2005 worden slechts nog inerte stoffen aangeleverd.

Om de deponie economisch en volgens de geëiste milieustandaards te kunnen bedrijven, moderniseert en vernieuwt AVG Keulen, gedurende productie, de aanwezige installatietechniek. De aanwezige reinigingscapaciteiten voor het percolaatwater en de geplaatste gasopvangsysteem wordt continu gemoderniseerd en uitgebreid.

Als gevolg van de in de laatste jaren stijgende percolaatwater hoeveelheden en parallel daaraan de stijgende concentraties aan verontreinigingen in het water, kon de geïnstalleerde technische installatie het vrijkomende afvalwater niet meer compleet zuiveren. Het gevolg hiervan was dat een deel van dit water moest worden afgevoerd naar derden. EnviroChemie werd derhalve gevraagd om de installatie uit te breiden en geschikt te maken voor de aankomende decenia.

Zur Newsübersicht